Hopp til hovedinnhold
Bilde av lærar som undervisar nettelevar

Nettstudiet er et tilbud til elever som er for fysisk syke til å klare å komme seg til skolen for å følge ordinær studieforberedende opplæring. All undervisning er på nettet, men vi har fellessamlinger der elevene blir invitert inn på skolen.

Fagene vi tilbyr

Vi underviser i studiekompetansefagene slik at elevene kan oppnå generell studiekompetanse etter 23/5-regelen.

(23/5-regelen innebærer at en med karakterer i fagene under her kan søke høyere utdanning det året en fyller 23 år - gitt at en også kan dokumentere 5 år med fulltids arbeidspraksis og/eller utdanning).

Fagene vi tilbyr er:

 • Norsk Vg1+ 2
 • Norsk Vg3
 • Matematikk 1P
 • Matematikk 2P
 • Historie
 • Naturfag
 • Samfunnsfag
 • Engelsk

Les mer om 23/5-regelen her hos Samordna opptak 

Undervisningen

Lærerne møter elevene i digitale klasserom. Det er felles undervisning for alle elevene i faget en gang i uken. I tillegg har eleven individuelle veiledningstimer med lærer en økt i uken.

Skolen gir elevene den opplæringen de trenger for å koble seg opp og komme inn i det digitale læringsrommet.

Det er lagt opp til at elevene må jobbe en del på egenhånd. Kontaktlærer følger elevene tett. De har jevnlige samtaler med elevene, og de har mulighet til å møte eleven også utenom nettet.

Karakterer

Det skal settes standpunktskarakter, så elevene er nødt å være til stede i undervisningen. Nettundervisningen har klare forventinger til at eleven må delta i opplæringen og vise kompetanse i alle kompetansemålene for at lærerne kan sette en standpunktskarakter. 

Fullføring

Om en elev blir frisk i løpet av skoleåret kan eleven - gitt at det er ledig plass i klassen - få skoleplass på Fyllingsdalen vgs. i de fagene elevene tar på nettstudiet.

De som har startet et fag og er for syk til å fullføre har rett til å fortsette i faget i inntil to år. 

Opptak

Vi har opptak to ganger i året. En kan søke innen 1. februar i Vigo, eller en kan søke om å få begynne til 2. termin. Det er PPT sin sakkyndige som gir elevene mulighet til å søke på nettstudiet.

Rutine for hovedopptak (søknadsfrist 1. februar):

 •  Elever som er for syke til å kunne nyttiggjøre seg av det ordinære opplæringstilbudet i videregående skole tilviser seg selv til Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) (Lenke)  
 • Om PPT vurderer at hjemmeundervisning i form av nettstudiet er hensiktsmessig for eleven skriver PPT en sakkyndig rapport der de tilrår dette.
 • PPT vurderer om det er nettstudiet eller ordinært løp som er best for eleven. (PPT avgjør om det må lages ny sakkyndig rapport hvert skoleår).
 • Elevene søker inntak med fortrinnsrett innen 1. februar i Vigo
 • Spesialpedagogisk team på inntaksavdelingen i fylket (VLFK) plukker ut hvilke elever som skal få tilbud om nettstudiet på bakgrunn av sakkyndig vurdering. Skolen får så tilsendt liste fra inntaksavdelingen i fylket (VLFK) med elevene som har kommet inn på nettstudiet
 • Skolen tar kontakt med nye elever for overgangssamtale

 

Elever som får sakkyndig rapport om behov for nettundervisning i løpet av høsten må kontakte inntaksavdelingen i fylket (VLFK) for å kunne få plass til 2. termin. Skolen får en liste fra fylket og tar så kontakt med aktuelle elever i perioden fra 01.12 - 15.01.

Kontaktinformasjon til inntaksavdelingen i VLFK:

Tlf: 51 20 71 17 – fra kl. 12-14 (man-fred)

e-post: inntak@vlfk.no

Nettskulen

Nettstudiet ved Fyllingsdalen videregående skole er en del Tilrettalagt opplæring ved Nettskulen i Vestland fylkeskommune.