Hopp til hovedinnhold

Elevråd

Elevrådet

er elevane sitt høgaste organ på skolen. Kvar klasse vel ein tillitselev med vararepresentant for heile skoleåret. Elevrådet består av alle tillitselevane og elevrådsstyret. 

Elevrådet behandlar saker som angår elevene, og saker som skolen si leiing, lærarar og elevar ønskjer at elevrådet skal uttale seg om. Dersom du har saker du ønskjer å ta opp tar du kontakt med klassen sin tillitselev.

Bilde a elevrådsstyret

Elevrådsstyre 2023

  • Marko Bozic (leiar)
  • Simran Skulberg (nestleiar)
  • Chatrin Kyle (komité-ansvarleg)
  • Benedikte Norevik (møteansvarleg)
  • Sara Hassani (sekretær)
  • Esey Daynom (økonomiansvarleg)
  • Vasilija Peranic (humør-ansvarleg)

Elevrådsstyret blir valt for eitt kalenderår om gongen. Elevrådsstyret leier arbeidet i elevrådet, og sendar representantar for skolen til Elevtinget i Oslo.

Russen

Russestyret er valt av russen ved skolen og tar opp saker som angår russen og russefeiringa.

Elevkoordinator

Elevkoordinatoren er kontaktperson for elevrådet og russen, og har ansvar for elevaktivitetar og haldningsskapande arbeid på skolen.

Elevkoordinatoren har kontor i Elevsenteret i 1. etasje.

Heine Askeland

Rådgjevar og Elevkoordinator
Bilde av Heine Askeland