Hopp til hovedinnhold

Nordplus

Logo Nordplus

Fyllingsdalen vgs er med i Nordplus-samarbeidet. Her får elevar og lærarar besøke andre skolar i Norden for og utveksla kunnskap og erfaring.

Nordplus gjer deg som elev en moglegheit til å reise til et anna nordisk land, møte elevar frå ein annan kulturbakgrunn og få innsikt i korleis dei jobbar med fagleg innhald andre deler av Norden. De får og vere vertskap for besøk frå andre land.

Bilde av elevar utanfor Den Nationale Scene

I løpet av 2022-2024 vil vi vere med på desse prosjekta:

Bærekraft og demokrati

Dette er eit samarbeid mellom oss og Lapuan Lukio (Lappo gymnasium) i Finland. Her vil våre elevar få moglegheit til å lære om arbeidet mot ein meir berekraftig framtid saman med elever frå Finland.

Drama og demokrati

Dette er eit samarbeid mellom oss og Morsø Gymnasium i Danmark. Her møter dramaelevar frå to ulike land og jobbar med demokrati og medborgarskap.

Bilde av elevar på scenen

Kontakt meg om Nordplus

Siren Kathrin Gjerde

Konstituert assisterande rektor og avdelingsleiar Drama + Helse- og oppveksfag
Bilde av Siren Kathrin Gjerde