Hopp til hovedinnhold

Nordplus

Logo Nordplus

Fyllingsdalen vgs er med i Nordplus-samarbeidet. Her får elevar og lærarar besøke andre skolar i Norden for og utveksla kunnskap og erfaring.

Nordplus gjer deg som elev en moglegheit til å reise til et anna nordisk land, møte elevar frå ein annan kulturbakgrunn og få innsikt i korleis dei jobbar med fagleg innhald andre deler av Norden. De får og vere vertskap for besøk frå andre land.

Bilde av elevar utanfor Den Nationale Scene

I løpet av 2022-2024 vil vi vere med på desse prosjekta:

Bærekraft og demokrati

Dette er eit samarbeid mellom oss og Lapuan Lukio (Lappo gymnasium) i Finland. Her vil våre elevar få moglegheit til å lære om arbeidet mot ein meir berekraftig framtid saman med elever frå Finland.

Drama og demokrati

Dette er eit samarbeid mellom oss og Morsø Gymnasium i Danmark. Her møter dramaelevar frå to ulike land og jobbar med demokrati og medborgarskap.

Bilde av elevar på scenen

Ny Teknologi och virtuell realitet i vårdutbildningen i Norden

Dette er eit samarbeid mellom oss og skolar i Finland, Sverige og Danmark. Her skal elevar få innsikt i korleis ny teknologi blir brukt i helse- og oppvekstfag i Norden. De skal få ta i bruk simulering, Vr-teknolog og teknologiske hjelpemidlar som er i bruk i omsorgsyrka i Norden.

Kontakt meg om Nordplus

Siren Kathrin Gjerde

Konstituert assisterande rektor og avdelingsleiar Drama + Helse- og oppveksfag
Bilde av Siren Kathrin Gjerde