Idrettsanlegg

Elevar på idrettsbanen

Vi har kroppsøving i Fyllingsdalen idrettshall og på Fyllingsdalen idrettsbane. Sandvolleyballbanen kan elevane bruke i friminutta.

Idrettsbanen

Idrettsbanen ble opna i 2014, og er blitt skulen sin stoltheit. Den ligg like nedanfor skolen, og har fotballbane med kunstgras og friidrettsbane med kunstdekke rundt. Mange lag og foreiningar brukar den utanfor skoletida.

Idrettshallen

Hallen ligger for enden av banen. Her har vi kroppsøving. La ikkje pengar, smykke, dyre klede eller andre verdigjenstandar ligge i garderoben i idrettshallen. Vaktmeisteren i idrettshallen kan oppbevare smykke og pengar, men ikkje klede.

Sandvolleyballbanen

Sandvolleyballbanen blei også opna i 2014, og har blitt eit populært sosialt tilbod.

Treningsrommet

Skolen har et eget treningsrom med vektar og apparat i underetasjen. Det skal nyttas av elevar som har Toppfotball eller Breddeidrett med lærar til stade.

NB! Idrettsanlegga er ein del av skolen sitt område i skoletida, og skolen sitt reglement gjeld.