Hopp til hovedinnhold

Idrettsanlegg

Bilde av Idrettshallen

Vi har kroppsøving i Fyllingsdalen idrettshall og på Fyllingsdalen idrettsbane. Sandvolleyballbanen kan elevane bruke i friminutta.

Idrettsbanen

Idrettsbanen er blitt skulen sin stoltheit. Den ligg like nedanfor skolen, og har fotballbane med kunstgras og friidrettsbane med kunstdekke rundt. Mange lag og foreiningar brukar den utanfor skoletida.

Idrettshallen

Hallen ligger ved enden av idrettsbanen. Her har vi kroppsøving og toppidrett har sine handball- og innetreninger. Hallen består av en fullverdig handballbane - som kan delast opp i tre deler.

Sandvolleyballbanen

Sandvolleyballbanen har blitt eit populært sosialt tilbod.

Treningsrommet

Skolen har eit eget nytt (2022) treningsrom med vektar, løpemaskiner, sykler og apparat i underetasjen. Det kan nyttast av elevar og er spesielt poulært blant toppidrettselevane.

NB!  Skolen sitt ordensreglement gjeld i skuletida på dei ulike idrettsanlegga.

Garderober

Det er tilhøyrande garderobar til både idrettsbanen og idrettshallen - som blir drifta av kommunen. Det er eigne garderobar tilhøyrande skolen sitt eige treningsrom. Skolen er ikkje ansvarleg for eventuelt attgløymt eller forsvunne tøy frå garderobane.