Hopp til hovedinnhold

Studiespesialisering

Bilde av elevar som har kjemi

Er du interessert i teoretiske fag og ønskjer å studere ved universitet eller høgskule seinare? Då kan du velje studiespesialisering. Utdanninga er treårig og fører fram til generell studiekompetanse. Du kan òg velje fag som gir spesiell studiekompetanse.

Fyllingsdalen videregående skole tilbyr:

 • Vg1 er felles for alle som har valt studiespesialisering.
 • På Vg2 og Vg3 tilbyr vi programområda Realfag og Språk, samfunnsfag og økonomi.

Kvifor velje studiespesialisering?

Dersom du likar å jobbe med teoretiske fag og vil ta høgare utdanning kan du velje studiespesialisering. Studiespesialisering opnar moglegheitene for deg, og gir deg ein forsmak på faga du kan velje på høgare nivå. Samtidig får du brei kunnskap du vil ha glede av og bruk for heile livet.

Dersom du veit kva utdanning du vil ta seinare bør du undersøke om du må ha spesielle fag for å kvalifisere deg til studiet.

Søk skoleplass på Vigo

Studiepesialisering på vilbli.no 

Lærar foran PC

Nettstudiet

Vi tilbyr Nettstudie til elevar som er for sjuke til å kunne klare å følge vanleg studiespesialiserande opplæring.

All undervisning er på nettet, men vi har fellessamlingar der elevane blir invitert inn på skolen. Vi underviser i dei studieførebuande faga slik at elevane kan oppnå generell studiekompetanse.

Vg1 Studiespesialisering

På Vg1 studiespesialisering må du velje eitt framandspråk i tillegg til engelsk. Vi tilbyr:

 • Tysk 2
 • Fransk 2
 • Spansk 2
 • Spansk 1
 • Spansk 1+2 (om du ikkje hadde annet framandspråk enn engelsk på ungdomsskolen)

Om du har et fremmedspråk - i tillegg til engelsk - på ungdomsskolen som du ikke lenger ønsker å ha; så er det mulig å bytte til et nytt språk på nivå 1 (nybegynner) på videregående.

Det språket du vel på Vg1 må du også ha på Vg2.

Du må også velge matematikk:

 • Matematikk 1P (praktisk matematikk - leder til Vg2-studieretningen Språk, samfunnsfag og økonomi)
 • Matematikk 1T (teoretisk matematikk - leder til Vg2-studieretningen realfag)

Vg2 Studiespesialisering

På Vg2 vel du mellom de to programområda Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi. Du må velje fordjuping innan to fag på ditt eige programområde. Det tredje fordjupingsfaget kan du også velje frå det andre programområdet.

Matematikk; om du velger studieretningen Språk, samfunnsfag og økonomi kan du fortsette med Matematikk 2P som er den "enkleste" matematikk-veien og bygger på 1P. Velger du realfag må du ha enten Matematikk R1 eller Matematikk S1

I Vg2 skal du uansett ha same framandspråk som du hadde i Vg1.

Vi plar å tilby desse programfaga:

Realfag:

 • Biologi 1
 • Fysikk 1
 • Kjemi 1
 • Matematikk R1
 • Matematikk S1
 • Teknologi og forskningslære 1

Språk, samfunnsfag og økonomi:

 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
 • Engelsk 1
 • Medie- og informasjonskunnskap 1
 • Psykologi 1
 • Rettslære 1
 • Samfunnsgeografi
 • Sosiologi og sosialantropologi

Vg3 Studiespesialisering

På Vg3 held du fram med to av dei programfaga du valgte innenfor same programomrpåde i Vg2 (= fordjupning). I tillegg vel du eit tredje programfag.

I Vg3 skal du ikkje ha framandspråk. (Med mindre du ikkje hadde annet framandspråk enn engelsk på ungdomsskolen og derfor måtte ta Spansk 1+2 da du begynte i Vg1 - da skal du fortsette med Spansk 1+2 også i Vg3).

Vi plar å tilby disse programfaga:

Realfag:

 • Biologi 2
 • Fysikk 1 eller Fysikk 2
 • Kjemi 1 eller Kjemi 2
 • Matematikk S2 eller Matematikk R2

Språk, samfunnsfag og økonomi:

 • Breiddeidrett
 • Engelsk 2
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2
 • Medie- og informasjonskunnskap 2
 • Politikk og menneskerettigheter
 • Psykologi 2
 • Rettslære 2
 • Sosialkunnskap

Vegen vidare

Med studiekompetanse kan du søkje opptak til høgare utdanning i Norge. Dette gjer du gjennom samordna opptak. Her får du også informasjon om kva opptakskrav som gjeld for dei ulike studia.

Har du ikkje bestemt deg? Då kan du få gode tips på utdanning.no.