Tilsette ved skulen

Rektor og assisterande rektor

Rektor er skolen sin pedagogiske og administrative leiar. Rektor har ansvar for dagleg drift, og ser til at skolemyndigheitene sine vedtak blir satt i verk. Rektor skal ivareta skolen sine interesser på beste mogleg måte, og legge til rette for gode arbeidsforhold ved skolen.

Ass. rektor er rektors avløysar og overtar rektor sine funksjonar når hun er borte. Ho er også avdelingsleiar for Språk og Tilrettelagt.

Rektor og Ass. rektor har kontor i 2. etasje.

Kari Danielsen er konstituert rektor frå 01.09.2022. Ny rektor vil bli tilsett i haust.

Kari Danielsen

Konstituert rektor

Monica Haugland-Bergh

Ass. rektor, Avdelingsleiar Språk og Tilrettelagt
Monica Haugland-Bergh

Siren Kathrin Gjerde

Avdelingsleiar Drama og Helse- og oppveksfag
Siren Kathrin Gjerde

Endre Danielsen Holen

Avdelingsleiar Norsk og Samfunnsfag
Endre Danielsen Holen

Monica Langeland

Avdelingsleiar Realfag og Kroppsøving
Monica Langeland

Margrete Hallseth

Rådgjevar administrasjon
Margrete Hallseth

Søk etter tilsette

Tilsette ved skulen

  • {{ item.name }}

    {{ item.workTitle }}