Studiespesialisering med toppidrett

Studiespesialisering med toppidrett er eit tilbod for deg som ønskjer å satse for fullt på idretten din og samstundes ta ei utdanning. Målet er å legge til rette for prestasjonar på internasjonalt nivå.

Fotball eller handball som programfag

Vi tilbyr studiespesialiserande over tre år med enten toppfotball eller topphandball som programfag. 

Trening og undervisning

Du vil ha to til tre treningsøkter per veke leia av høgt kvalifiserte trenarar. Tidlegare FyllingenBergen-spelar Tore Andre Lunde vil saman med lærar Espen Tveit Mjelde undervise på toppidrett handball. Tidlegare Brann-spelar Roy Wassberg fortsetar saman med Espen Tveit Mjelde med undervisninga på toppidrett fotball.

Treningane og undervisninga i toppfotball/topphandball svarer til fem skuletimar i veka. Vi brukar skolens idrettsanlegg i treninga. 

Elles følger du vanleg undervisning i studiespesialisering.

Studiekompetanse

Ved endt skuleløp vil du som elev oppnå generell studiekompetanse med fordjuping i toppidrett. Det er også mogleg å velje realfag eller språk i tillegg slik at du får spesiell studiekompetanse.

Dersom du ikkje har hatt 2. framandspråk på ungdomsskulen kan du ikkje ta toppidrett VG3 og samstundes oppnå generell eller spesiell studiekompetanse. Vi tilrår at du kontaktar skulen for å høyra kva moglegheit du har til å oppnå studiekompetanse.

Søknad og opptak

For å koma inn på studiespesialisering med toppidrett må du gjera fylgjande:

Søk på Fyllingsdalen Vgs som fyrsteval i Vigo innan 1. mars

For Toppidrett fotball: fyll ut dette skjemaet innan 1. mars

For Toppidrett handball: fyll ut dette skjemaet innan 1. mars

Etter at du har fått plass på studiespesialisering ved Fyllingsdalen Vgs vil du få svar på om du kjem inn på programfaget toppidrett-fotball eller toppidrett-handball. I tillegg til karakterar frå ungdomsskulen vil det bli gjort ei sportsleg vurdering. Minimumskravet for å få plass på toppidrett er at eleven har eit høgt lokalt nivå i sin aldersklasse.

Vg1 Studiespesialisering med toppidrett

På VG1 vil toppidrett fotball og toppidrett handball vere programfag. Dei blir teke i tillegg til det ordinære fag- og timetalet som vert krevd av alle elevar på VG1 studiespesialiserande. Treningsøktene vil bli lagt utanfor ordinær timeplan og kjem i tillegg til normal studiebyrde.

På Vg1 må du velje eitt framandspråk i tillegg til engelsk. Vi tilbyr:

 • Tysk 2
 • Fransk 2
 • Spansk 2
 • Spansk 1
 • Spansk 1+2

Det språket du vel på Vg1 må du også ha på Vg2.

Vg2 Studiespesialisering med toppidrett

På VG2 vil toppfotball eller topphandball vera eit av dei tre programfaga du må ha kvart skuleår, og faget vil vera ein del av den normale studiebyrden på 30 timer per veke. Du må velje mellom programområda Realfag eller Språk og samfunnsfag, og velje fordjuping innan to fag på programområdet. Vi plar å tilby desse programfaga:

Realfag:

 • Biologi 1
 • Fysikk 1
 • Kjemi 1
 • Matematikk 1

Språk, samfunnsfag og økonomi:

 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
 • Engelsk 1
 • Medie- og informasjonskunnskap 1
 • Psykologi 1
 • Rettslære 1
 • Sosiologi og sosialantropologi

Du skal ha same framandspråk som du hadde i Vg1.

Vg3 Studiespesialisering med toppidrett

På VG3 vil toppfotball eller topphandball vera eit av dei tre programfaga du må ha kvart skuleår, og faget vil vera ein del av den normale studiebyrden på 30 timer per veke. Du må velje mellom programområda Realfag eller Språk og samfunnsfag, og velje fordjuping innan to fag på programområdet. Vi plar å tilby desse programfaga:

Realfag:

 • Biologi 1
 • Fysikk 1 eller 2
 • Kjemi 1 eller 2
 • Matematikk S2 eller R2

Språk, samfunnsfag og økonomi:

 • Breiddeidrett
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2
 • Medie- og informasjonskunnskap 2
 • Politikk og menneskerettigheter
 • Psykologi 2
 • Rettslære 1
 • Engelsk 2
 • Sosialkunnskap

Vegen vidare

Med studiekompetanse kan du søkje opptak til høgare utdanning i Norge. Dette gjer du gjennom samordna opptak. Her får du også informasjon om kva opptakskrav som gjeld for dei ulike studia.

Har du ikkje bestemt deg? Då kan du få gode tips på utdanning.no.