Hopp til hovedinnhold

Studiespesialisering med toppidrett

Bilde av elevar som løftar vekter

Studiespesialisering med toppidrett er eit tilbod for deg som ønskjer å satse for fullt på idretten din og samstundes ta ei utdanning. Målet er å legge til rette for prestasjonar på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Kvifor ta toppidrett på akkurat Fyllingsdalen (FYD):

 • høgt kvalifiserte trenarar
 • fullskala fotball-, handball- og friidrettsbane berre 50 meter frå skolen - ein treng ikkje kaste vekk tid på transport
 • topp moderne skolelokale med eige styrketreningsrom på skolen
 • toppidrettsfaga er inkludert i det ordinære undervisningstimetalet på 30 timer i veka i Vg2 og Vg3 - ein treng ikkje å ha 35 timer per veke som ved andre toppidrettsskoler
 • ein kan velgje fordjuping frå både realfag og språk, samfunnsfag og økonomi kombinert med toppidrett
 • skolen legg godt til rett for å kombinere idretten med skolearbeid slik at elevane sikrar seg generell og/eller spesiell studiekompetanse uansett korleis det går sportsleg for dei
 • i januar (2024) reiser alle toppidrettselevane ved skolen gratis på 1 vekes treningstur til spanske Tenerife utanfor Afrika. Målet er at dette skal bli ein årleg toppidrettstur ved skolen

Fotball eller handball som programfag

Vi tilbyr studiespesialiserande over tre år med enten fotball eller handball som programfag. 

Trening og undervisning

 • Du vil ha 2-3 treningsøkter per veke leia av høgt kvalifiserte trenarar.
 • Tidlegare FyllingenBergen-spelar Tore Andre Lunde og lærar Espen Tveit Mjelde underviser på toppidrett handball.
 • Tidlegare Brann-spelar Roy Wassberg og lærar Espen Tveit Mjelde underviser på toppidrett fotball.
 • Treningane og undervisninga i toppfotball/topphandball svarer til fem skuletimar i veka.
 • Vi brukar skolens idrettsanlegg i treninga.
 •  Elles følger du vanleg undervisning i studiespesialisering.

Studiekompetanse

Ved endt skuleløp vil du som elev oppnå generell studiekompetanse med fordjuping i toppidrett. Det er også mogleg å velje realfag eller språk i tillegg slik at du får spesiell studiekompetanse.

Dersom du ikkje har hatt 2. framandspråk på ungdomsskulen kan du ikkje ta toppidrett VG3 og samstundes oppnå generell eller spesiell studiekompetanse. Vi tilrår at du kontaktar skulen for å høyra kva moglegheit du har til å oppnå studiekompetanse.

Søknad og opptak

For å koma inn på studiespesialisering (ST) med toppidrett  du gjera fylgjande to ting:

Nummer 1:

Søk på Fyllingsdalen Vgs som fyrsteval i Vigo innan 1. mars

Nummer 2:

For Toppidrett fotball: fyll ut dette skjemaet innan 1. mars

For Toppidrett handball: fyll ut dette skjemaet innan 1. mars

Kva skjer så vidare:

 • I mars måned vil du få signaler fra skolen om du får plass på FYD toppidrett - basert på toppidrettsskjemaet du fylte ut. I tillegg til karakterar frå ungdomsskulen vil det bli gjort ei sportsleg vurdering. Minimumskravet for å få plass på toppidrett er at eleven har eit høgt lokalt nivå i sin aldersklasse.
 • Når fylket er klart med førsteinntaket i Vigo 8. juli vil du få vita om du har fått plass på studiespesialiering på Fyllingsdalen vidaregåande skule (FYD)
 • Deretter vil du omgåande få endeleg beskjed frå Fyllingsdalen vgs. om du kjem inn på programfaget toppidrett-fotball eller toppidrett-handball - som du då kan velja å takka ja til.
 • Du takkar så ja til skuleplassen i Vigo innen fristen 15. juli

Vg1 Studiespesialisering med toppidrett

På Vg1 vil toppidrett fotball og toppidrett handball vere programfag. Dei blir teke i tillegg til det ordinære fag- og timetalet som vert krevd av alle elevar på Vg1 studiespesialiserande. Treningsøktene på 5 timer per uke vil bli lagt utanfor ordinær timeplan og kjem i tillegg til det normale timetalet på 30 timer per uke. Slik er det på Vg1 ved alle toppidrettsskular.

På Vg1 må du velje eitt framandspråk i tillegg til engelsk. Vi tilbyr:

 • Tysk 2
 • Fransk 2
 • Spansk 2
 • Spansk 1
 • Spansk 1+2 (om du ikkje hadde annet framandspråk enn engelsk på ungdomsskolen)

Om du har et fremmedspråk - i tillegg til engelsk - på ungdomsskolen som du ikke lenger ønsker å ha; så er det mulig å bytte til et nytt språk på nivå 1 (nybegynner) på videregående.

Det språket du vel på Vg1 må du også ha på Vg2.

Du må også velge matematikk:

 • Matematikk 1P (praktisk matematikk - leder til Vg2-studieretningen Språk, samfunnsfag og økonomi)
 • Matematikk 1T (teoretisk matematikk - leder til Vg2-studieretningen realfag)

Vg2 Studiespesialisering med toppidrett

På Vg2 vil toppfotball eller topphandball her på Fyllingsdalen vera eit av dei tre programfaga du må ha kvart skuleår, og faget vil vera ein del av det normale timetalet på 30 timer per veke. Du kan velje mellom programområda Realfag eller Språk og samfunnsfag, og velje fordjuping innan to fag på programområdet.

Vi plar å tilby desse programfaga:

Realfag:

 • Biologi 1
 • Fysikk 1
 • Kjemi 1
 • Matematikk R1
 • Matematikk S1
 • Teknologi og forskningslære 1

Språk, samfunnsfag og økonomi:

 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
 • Engelsk 1
 • Medie- og informasjonskunnskap 1
 • Psykologi 1
 • Rettslære 1
 • Samfunnsgeografi
 • Sosiologi og sosialantropologi

Det kan avhenge litt av timeplanen din kva programfag som blir tilgjengelege for deg.

Du skal ha same framandspråk som du hadde i Vg1.

Vg3 Studiespesialisering med toppidrett

På Vg3 vil toppfotball eller topphandball her på Fyllingsdalen vera eit av dei tre programfaga du må ha kvart skuleår, og faget vil vera ein del av det normale timetalet på 30 timer per veke. Du kan velje mellom programområda Realfag eller Språk og samfunnsfag, og velje fordjuping innan to fag på programområdet.

I Vg3 skal du ikkje ha framandspråk. (Med mindre du ikkje hadde annet framandspråk enn engelsk på ungdomsskolen og derfor måtte ta Spansk 1+2 da du begynte i Vg1 - da skal du fortsette med Spansk 1+2 også i Vg3).

Vi plar å tilby desse programfaga:

Realfag:

 • Biologi 1
 • Fysikk 1 eller 2
 • Kjemi 1 eller 2
 • Matematikk S2 eller Matematikk R2

Språk, samfunnsfag og økonomi:

 • Breiddeidrett
 • Engelsk 2
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2
 • Medie- og informasjonskunnskap 2
 • Politikk og menneskerettigheter
 • Psykologi 2
 • Rettslære 2
 • Sosialkunnskap

Det kan avhenge litt av timeplanen din kva programfag som blir tilgjengelege for deg.

Vegen vidare

Med studiekompetanse kan du søkje opptak til høgare utdanning i Norge. Dette gjer du gjennom samordna opptak. Her får du også informasjon om kva opptakskrav som gjeld for dei ulike studia.

Har du ikkje bestemt deg? Då kan du få gode tips på utdanning.no.