Hopp til hovedinnhold

Eksamen og standpunkt på skolen

All relevant informasjon om eksamen blir lagt ut fortløpande på It's Learning og på nettsiden. Detaljert eksamensplan blir hengt på oppslagstavla i hallen. Du kan og kontakte rådgjevarane for meir informasjon. Dersom ein har behov for meir informasjon om klagerett på karakterar, kan ein ta kontakt med rådgiver, avdelingsleder eller rektor.

Klagerett og frister

I de avsluttende fagene (standpunkt) er det mulig å klage på karakteren i faget samt på ordens- og adferdskarakteren. Klagefristen er 10 dager etter at karakteren er gjort kjent i Visma (altså 18. juni). Ordinære klager blir behandlet av fylkets klagenemd innen 31. august.

Fylkets frist for hurtigklage-behandling (kun for Vg3-elever) er søndag 16.06. Resultatet av hurtigklagebehandlingen vil være klar i løpet av uke 26 (30.06).

Om du har klaget på din standpunktkarakter vil skolen sende klagen din inn til en offentlig klagenemd – her vil det bli lagt ved en uttalelse fra både rektor og din faglærer.

Om du skulle få medhold av klagenemda; så betyr det ikke at du nødvendigvis får en bedre karakter. Da går saken tilbake til skolen som skal sette karakteren på nytt. Da kan du oppleve å få:

  • bedre karakter
  • samme karakter
  • dårligere karakter
  • ikke vurdering (IV).

 

Det er ikke mulig å klage på den nye karakteren du får etter klagebehandlingen.

Om du har klaget på ordens- eller adferdskarakteren din er det kontaktlæreren din som skriver en uttalelse som legges ved oversendelsen til klagenemden – og klagenemden som fastsetter endelig karakter.

På fylket sine nettsider kan du lese mer om fylkets gjeldene regler og rutiner for klage på standpunkt etc:

https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/elev/eksamen-og-standpunkt/klage-pa-standpunktkarakter-og-karakter-i-orden-og-atferd/

Her på Utdanningsdirektoratet sine nettsider kan du lese mer om de nasjonale reglene og rutinene for klage på eksamenskarakter:

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/forberede-og-ta-eksamen/#a110444