Hopp til hovedinnhold

Ungdata-undersøkelsen

Informasjon til foresatte og elever om Ungdata-undersøkelsen i Vestland 2024.

I 2024 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata i Vestland blant elever på videregående skole. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida.

Elevene  på Fyllingsdalen skal delta i Ungdata-undersøkelsen onsdag 7. februar i midttimen.

Her finner du opplysninger fra Ungdata om formål, spørsmål, gjennomføring, frivillig deltagelse, personvern og kontaktinformasjon:

Informasjon til foresatte og ungdom om Ungdata-undersøkelsen i Vestland 2024