Hopp til hovedinnhold

Visma, timeplan og skolerute

Timeplan

Visma InSchool VismaInSchool (VIS) er staden du finner timeplanen din. Logg deg inn med Feide. Det går og an å laste ned en app fra Google Play eller App Store med Visma in School på mobilen din.

I VIS finner du informasjon om klassen din og kontaktlærar, registrering av fråvær, merknader, vurderingar, eksamensoppmelding og karakterar. Du kan og melde om fråvær og be om å få fråvær slettet, og søke om fritak og tilrettelegging.

Vi har ikkje skoleklokke som ringer. Du passar sjølv på å kome presis til timane.

Skolerute

Skolerute 2023-24

Skolerute 2024-25

Fredagane er blokkdagar. Då har du undervisning i eitt fag heile dagen. På enkelte blokkdagar skal du ikkje ha undervisning.

Vi ber om at du sjekkar skoleruta før du planlegg feriar og andre turar. Ved planlagt fråvær må du søkje til rektor i god tid. Søknaden skal vere skriftleg og grunngitt.

Følg og med på Kva skjer og It’s Learning.