Hopp til hovedinnhold

Undervisningsevalueringen

Det er politisk vedtatt at videregående skoler i Vestland skal gjennomføre en undervisningsevaluering i 2023/2024. Målet med evalueringen er at den skal være et verktøy for kvalitetsutvikling i den videregående opplæringen i fylket.

På Fyllingsdalen videregående skole (FYD) gjennomfører vi undervisningsevalueringen i skoletiden i januar måned. 

Resultatene vil brukes i utviklingsarbeid mellom lærer og undervisningsgrupper, og mellom lærer og avdelingsleder. Rambøll Management Consulting bistår fylkeskommunen i design, gjennomføring og rapportering av evalueringen.

Evalueringen gjennomføres som en elektronisk spørreundersøkelse som elevene skal gjennomføre i skoletiden. Det er frivillig for elevene å besvare, men vi oppfordrer alle elever til å delta. Besvarelsene behandles konfidensielt, og ingen vil kunne identifisere enkeltbesvarelser. Det vil bare bli utarbeidet rapporter for grupper med 5 eller flere besvarelser. 

Elevene skal evaluere undervisningen til lærere. Den enkelte elev skal svare på evalueringen én eller flere ganger. Antallet avhenger av hvor mange av elevens undervisningsgrupper som blir valgt ut til å evaluere. Det er også mulig at en elev ikke skal evaluere noen lærere.

Det er skoleadministrator som har bestemt hvilke grupper som evalueres. Spørsmålene er like for alle fag/undervisningsgrupper. Spørreskjemaet er utviklet i samarbeid mellom Rambøll og Vestland fylkeskommune. Skjemaet inneholder spørsmål fordelt på fem hovedtemaer; Motivasjon og mestring, Vurdering, Læringsmiljø, og IKT i læringsarbeidet.

Dersom dere har spørsmål til undersøkelsen, kan dere kontakte Vestland fylkeskommune ved seniorrådgiver Stig Aasland, Stig.Arne.Vestol.Aasland@vlfk.no