Hopp til hovedinnhold

Russestyret og Russeavtale

Russestyret er valt av russen ved skolen og tar opp saker som angår russen og russefeiringa.

Russestyre 2023/2024

President: Ingvill Gamst Glittenberg 
Visepresident:  Sara Beqqali 
Presseansvarlig: Tomine Kvinge Kolseth
Representant Vestland Fylke 2024: Amina Solheim Rabben 
Knutesjef: Elise Gjetø Kristoffersen 
Russeprest/Prestinne: Tina Marcussen Aasen 
Russedoktor: Rakel Björk Olafsdottir
Aksjonssjef /krafttak: Sofie Grindheim
SOME-ansvarlig: Sunniva Pisani Eikeland
Revyansvarlig: Matilda S. Bitustøyl
Prevensjonsansvarlig: Olena Jordal
Aktivitetsansvarlig: Sarah Rosten Jordal 

Russestyret blei valt 27. september,

Russeavtale

Kvart år inngår Russestyret ved skolen og Avdelingsdirektør opplæring kompetanse ei avtale. Avtalen setter rammer for russefeiringa og reglement og handlingsplan som gjeld for all russ på Fyllingsdalen videregående skole. Russepresidenten og rektor underteiknar avtalen.

Russeavtale 2024

Russen har lov til å bruke russeklær på skolen 25.04 - 17.05.

Russetiden begynner på FYD

Elevkoordinator

Elevkoordinatoren er kontaktperson for elevrådet og russen, og har ansvar for elevaktivitetar og haldningsskapande arbeid på skolen.

Elevkoordinatoren har kontor i Elevsenteret i 1. etasje.

Heine Askeland

Rådgjevar og Elevkoordinator
Bilde av Heine Askeland