Hopp til hovedinnhold

Rådgjevarar og miljøarbeidarar

Vi har fleire som jobbar med å gi elevane rettleiing og råd. I tillegg til dei vanlege rådgjevarane våre, har vi og ein eigen minoritetsrådgjevar, og to miljøfagarbeidarar jobbar med miljøet på skolen. Dei forskjellige rådgjevarane finner du i Elevsenteret i 1. etasje.

Rådgjevarane

Rådgjevarane arbeider med dei sosialpedagogiske oppgåvene ved skolen. Vi kan hjelpe deg med spørsmål om melllom anna:

  • Personlege og sosiale vanskar som virkar inn på skolearbeidet
  • Val av utdanningsprogram og fag
  • Vegen vidare etter vidaregåande skule, med yrkesorientering og vidareutdanning

Du kan oppsøke oss i kontortida , eller bestille tid for ein nærare samtale. Vi har teiesplikt.

Berte Fagerås

Rådgjevar, lærar Samfunnsfag
Bilde av Berte Fagerås

Trude Sætveit

Rådgjevar, lærar Realfag
Bilde av Trude Sætveit

Heine Askeland

Konstituert avdelingsleiar Språk og Tilrettelagt og rådgjevar
Bilde av Heine Askeland

Minoritetsrådgjevar

Minoritetsrådgjevaren gjer råd og rettleiing i samband med til dømes negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlesting.

Mona jobbar for at unge menneske skal ha moglegheit til å bestemme over egne liv. Hun har teieplikt, og kan gi deg råd og praktisk hjelp.

Mona er for tida i pemisjon. Vi håpar å få inn ein vikar snarast mogleg. 

Mona Ibrahim Ahmed

Minoritetsrådgjevar
Bilde av Mona Ibrahim Ahmed

Miljøarbeidarar

På Fyllingsdalen legg vi stor vekt på  eit godt skolemiljø, og vi har to miljøarbeidarar som jobbar med elevane på bakkeplan.

Ann-Kristin og Cidi snakkar med elevane i gangane, i kantina, på skoleplassen og der elevane møtes. Dei prøver særleg og snakke med dei som slitar med skolevegring eller på andre måtar faller utanfor. Dei tar tak i konfliktar der dei oppstår, og får elevane i gang med positive aktivitetar.

Cidi jobbar og med frivillige organisasjonar om aktivitetar på skolen på kveldstid.

Ann-Kristin Bjørkhaug Fredriksen

Miljøarbeidar
Bilde av Ann-Kristin Bjørkhaug Fredriksen

Cidi Nzita

Miljøarbeidar
Personsymbol
Bilde av ventesona i Elevsenteret

Elevsenteret

Elevsenteret ligger i 1. etasje, i rom 110-115 og 102A-102B ved sida av skolebiblioteket. Her har vi samla skolehelseteneste, rådgjevarane våre, elevkoordinator og IKT-konsulent. Biblioteket kan og bli rekna til.

Ventesona

Elevsenteret har ei egen ventesone. Den er berre for elever som venter på tur hos rådgjevar eller helseteneste.