Rådgjevarane våre

Vi har fleire som jobbar med å gi elevane rettleiing og råd. I tillegg til dei vanlege rådgjevarane våre, har vi og ein egen minoritetsrådgjevar. Dei forskjellige rådgjevarane finner du i Elevsenteret i 1. etasje.

Rådgjevarane

Rådgjevarane arbeider med dei sosialpedagogiske oppgåvene ved skolen. Vi kan hjelpe deg med spørsmål om melllom anna:

  • Personlege og sosiale vanskar som virkar inn på skolearbeidet
  • Val av utdanningsprogram og fag
  • Vegen vidare etter vidaregåande skule, med yrkesorientering og vidareutdanning

 

Du kan oppsøke oss i kontortida , eller bestille tid for ein nærare samtale. Vi har teiesplikt.

Berte Fagerås

undervisningsstilling
Berte Fagerås

Trude Sætveit

undervisningsstilling

Heine Askeland

Elevkoordinator
Heine Askeland

Minoritetsrådgjevar

Minoritetsrådgjevaren gjer råd og rettleiing i samband med til dømes negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlesting.

Mona jobbar for at unge menneske skal ha moglegheit til å bestemme over egne liv. Hun har teieplikt, og kan gi deg råd og praktisk hjelp.

Mona har kontor på rom 102C tysdag og onsdag.

Les meir om Mona og kva hun jobbar med

Mona Ibrahim Ahmed

Minoritetsrådgjevar
Mona Ibrahim Ahmed

Miljøfagarbeidar

Cidi er miljøfagarbeidar og jobbar med elevane på bakkeplan. Han snakkar med elevane i gangane, i kantina, på skoleplassen og der elevane møtes.

Han prøver særleg og snakke med dei som slitar med skolevegring eller på andre måtar faller utanfor. Han tar tak i konfliktar der dei oppstår, og får elevane i gang med positive aktivitetar.

Cidi jobbar og med frivillige organisasjonar om aktivitetar på skolen på kveldstid.

Cidi Nzita

miljøfagarbeidar
Ventesona i Elevsenteret

Elevsenteret

Elevsenteret ligger i 1. etasje, i rom 110-115 og 102A-102B ved sida av skolebiblioteket. Her har vi samla skolehelseteneste, rådgjevarane våre, elevkoordinator og IKT-konsulent. Biblioteket kan og bli rekna til.

Ventesona

Elevsenteret har ei egen ventesone. Den er berre for elever som venter på tur hos rådgjevar eller helseteneste.