Hopp til hovedinnhold

Rådgjevarar og miljøarbeidarar

Vi har fleire som jobbar med å gi elevane rettleiing og råd. I tillegg til dei vanlege rådgjevarane våre, har vi og ein eigen minoritetsrådgjevar, og ein miljøfagarbeidarar som jobbar med miljøet på skolen. Dei forskjellige rådgjevarane finner du i Elevsenteret i 1. etasje.

Rådgjevarane

Rådgjevarane arbeider med karriereveiledning og dei sosialpedagogiske oppgåvene ved skolen. Vi kan hjelpe deg med spørsmål om mellom anna:

  • Vegen vidare etter vidaregåande skule, med yrkesorientering og vidareutdanning (karriereveiledning)
  • Personlege og sosiale vanskar som virkar inn på skolearbeidet
  • Val av utdanningsprogram og fag

Du kan oppsøke oss i kontortida , eller bestille tid for ein nærare samtale. Vi har teiesplikt.

Trude Sætveit

Rådgjevar, lærar Realfag
Bilde av Trude Sætveit

Heine Askeland

Rådgjevar og Elevtjenesten-koordinator
Bilde av Heine Askeland

Miljøarbeidar

På Fyllingsdalen legg vi stor vekt på  eit godt skolemiljø, og vi har ein miljøarbeidar som jobbar tett med elevane.

Cidi snakkar med elevane i gangane, i kantina, på skoleplassen og der elevane møtes. Han er tilgjengelig for alle skolens elevar. Han tar tak i konfliktar der dei oppstår og får elevane i gang med positive aktivitetar.

Cidi jobbar og med frivillige organisasjonar om aktivitetar på skolen på kveldstid.

Cidi Nzita

Miljøarbeidar
Personsymbol

Mangfoldsrådgjevar

Mangfoldsrådgjevaren gjer råd og rettleiing i samband med til dømes negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlesting.

Mona jobbar for at unge menneske skal ha moglegheit til å bestemme over egne liv. Hun har teieplikt, og kan gi deg råd og praktisk hjelp.

Mona Ibrahim Ahmed

Mangfoldsrådgjevar
Bilde av Mona Ibrahim Ahmed
Bilde av ventesona i Elevsenteret

Elevsenteret

Elevsenteret ligger i 1. etasje, i rom 110-115 og 102A-102B ved sida av skolebiblioteket. Her har vi samla skolehelseteneste, rådgjevarane våre, elevkoordinator og IKT-konsulent. Biblioteket kan og bli rekna til.

Ventesona

Elevsenteret har ei egen ventesone. Den er berre for elever som venter på tur hos rådgjevar eller helseteneste.