Hopp til hovedinnhold

Rådgjevarar og miljøarbeidarar

Vi har fleire som jobbar med å gi elevane rettleiing og råd. I tillegg til dei vanlege rådgjevarane våre, har vi og ein eigen minoritetsrådgjevar, og ein miljøfagarbeidarar som jobbar med miljøet på skolen. Dei forskjellige rådgjevarane finner du i Elevsenteret i 1. etasje.

Rådgjevarane

Rådgjevarane arbeider med karriereveiledning og dei sosialpedagogiske oppgåvene ved skolen. Vi kan hjelpe deg med spørsmål om mellom anna:

  • Vegen vidare etter vidaregåande skule, med yrkesorientering og vidareutdanning (karriereveiledning)
  • Personlege og sosiale vanskar som virkar inn på skolearbeidet
  • Val av utdanningsprogram og fag

Du kan oppsøke oss i kontortida , eller bestille tid for ein nærare samtale. Vi har teiesplikt.

Berte Fagerås

Rådgjevar, lærar Samfunnsfag
Bilde av Berte Fagerås

Trude Sætveit

Rådgjevar, lærar Realfag
Bilde av Trude Sætveit

Heine Askeland

Rådgjevar og Elevkoordinator
Bilde av Heine Askeland

Miljøarbeidar

På Fyllingsdalen legg vi stor vekt på  eit godt skolemiljø, og vi har ein miljøarbeidar som jobbar tett med elevane.

Cidi snakkar med elevane i gangane, i kantina, på skoleplassen og der elevane møtes. Han er tilgjengelig for alle skolens elevar. Han tar tak i konfliktar der dei oppstår og får elevane i gang med positive aktivitetar.

Cidi jobbar og med frivillige organisasjonar om aktivitetar på skolen på kveldstid.

Cidi Nzita

Miljøarbeidar
Personsymbol

Mangfoldsrådgjevar

Mangfoldsrådgjevaren gjer råd og rettleiing i samband med til dømes negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlesting.

Mona jobbar for at unge menneske skal ha moglegheit til å bestemme over egne liv. Hun har teieplikt, og kan gi deg råd og praktisk hjelp.

Mona Ibrahim Ahmed

Mangfoldsrådgjevar
Bilde av Mona Ibrahim Ahmed
Bilde av ventesona i Elevsenteret

Elevsenteret

Elevsenteret ligger i 1. etasje, i rom 110-115 og 102A-102B ved sida av skolebiblioteket. Her har vi samla skolehelseteneste, rådgjevarane våre, elevkoordinator og IKT-konsulent. Biblioteket kan og bli rekna til.

Ventesona

Elevsenteret har ei egen ventesone. Den er berre for elever som venter på tur hos rådgjevar eller helseteneste.