Helse og oppvekst - studieførebuande

Kjemiske stoffer

Ser du for deg ei framtid som barnehagelærar, sjukepleiar, sosionom, fysioterapeut eller liknande? Helse og oppvekst – studieførebuande er eit godt val for deg som ønskjer høgare utdanning innan helse- og oppvekstsektoren.

Helse og oppvekst – studieførebuande er eit treårig utdanningsløp. Det skil seg frå Studiespesialisering ved at elevane tar programfaga i Helse og oppvekst i staden for språkfag, geografi og religion.

Her får du dei praksisretta programfaga i helsefag samtidig som du får den fordjupinga innan realfaga du trenger for å studera medisin og andre helse- og psykologifag. Målet er å legge til rette for viktig helsefagleg forståing du trenger i høgare utdanning. Det gir ein unik studiekompetanse.

Dei som kommer inn på programmet vil vere sikra skoleplass alle tre årene.

Elevar på dette utdanningsprogrammet skal ikkje ut i praksis og læretid. Dei som har bestått kan gå direkte videre på spesialiserte studiar innanfor medisin eller helsefag på høgskolar og universitet.   

Søk skoleplass på Vigo

VG 1 Helse og oppvekst - studieførebuande

  • I Vg1 vil du 7 timar med Helse og 5 timar kvar med Kommunikasjon og Yrkesutøving
  • Du vil og ha Matematikk, Naturfag, Samfunnsfag, Norsk og Kroppsøving

Vg2 Helse og oppvekst - studieførebuande

  • I Vg2 vil du ha 5 timar var med Kommunikasjon og Yrkesutøving
  • Du vil og ha Matematikk, Norsk, Engelsk og Kroppsøving
  • Du må velje fordjupning innen to programfag frå Studiespesialing. Du kan mellom anna velje Matematikk, Fysikk, Kjemi, Biologi og Psykologi. 

Vg3 Helse og oppvekst - studieførebuande

  • I Vg3 vil du 7 timar med Helse
  • Du vil og ha Norsk, Historie og Kroppsøving
  • Du må velje fordjupning innen to programfag frå Studiespesialing. Du kan mellom anna velje Matematikk, Fysikk, Kjemi, Biologi og Psykologi. 

 

Vegen vidare

Med studiekompetanse kan du søkje opptak til høgare utdanning i Norge. Dette gjer du gjennom samordna opptak. Her får du også informasjon om kva opptakskrav som gjeld for dei ulike studia.

Har du ikkje bestemt deg? Då kan du få gode tips på utdanning.no.