Hopp til hovedinnhold

Klage på skriftlig eksamen?

Som elev kan du klage på din eksamenskarakter. Dette gjør du i VIS (Visma In School).

Klagefristen er 10 dager fra eleven har fått oppgitt karakteren. 

Klager du på eksamenskarakteren kan det gi følende utfall:

  • bedre karakter
  • samme karakter
  • dårligere karakter

Hurtigklagefrist for skriftlig eksamen våren 2024 er 24. juni. Svar på hurtigklage kommer i løpet av uke 26.

Det er kun disse fagene det er hurtigklagebehandling for:

norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, teknologi og forskningslære, kommunikasjon og kultur, medie- og informasjonskunnskap, treningslære 2, engelsk, tysk, fransk, spansk, rettslære, samfunnsøkonomi, marknadsføring og leiing, entreprenørskap og bedriftsutvikling, sosialkunnskap, politikk og menneskerettar, informasjonsteknologi, økonomistyring, økonomi og leiing, historie og filosofi, reiseliv og språk, psykologi, mediesamfunnet 3

Svar på klagen får du også i VIS.

For å klage går du inn i VIS til vurderinger og eksamen. Der finner du en knapp bak karakteren som du bruker til å klage.

Når du har klaget får skolen beskjed om dette - og skolen sender klagen videre.

For vår-eksamen 2024 vil elever få svar på klagen innen 10. september 2024.

Her finner du mer informasjon fra Vestland fylkeskommune i sakens anledning:

Klage på eksamenskarakter, standpunktkarakter og karakter i orden og åtferd