Elevråd og russestyre

Elevrådet

er elevane sitt høgaste organ på skolen. Kvar klasse vel ein tillitselev med vararepresentant for heile skoleåret. Elevrådet består av alle tillitselevane og elevrådsstyret. Elevrådsstyret blir valt for eitt kalenderår om gongen.

Elevrådet behandlar saker som angår elevene, og saker som skolen si leiing, lærarar og elevar ønskjer at elevrådet skal uttale seg om. Dersom du har saker du ønskjer å ta opp tar du kontakt med klassen sin tillitselev.

Elevrådsstyre 2022:
  • Thea Flølo 2MD - Leder
  • Christoffer Frederich 1HOD -  Nestleder
  • Jorryn Alexander 2STC - Økonomiansvarlig
  • Jonas Haugs 1HOB - Styremedlem
  • Hanne Dahl 1MD - Komiteeansvarlig
  • Casper Bommen 2STB - Sekretær
  • Linnea Fjelstad 2MD - Styremedlem

Russen

Russestyret er valt av russen ved skolen og tar opp saker som angår russen og russefeiringa.

Elevkoordinator

Elevkoordinatoren er kontaktperson for elevrådet og russen, og har ansvar for elevaktivitetar og haldningsskapande arbeid på skolen.

Elevkoordinatoren har kontor i Elevsenteret i 1. etasje.

Heine Askeland

Elevkoordinator
Heine Askeland